Mua bán căn hộ Quận 2


Eco Smart City Thủ Thiêm

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


The River Thủ Thiêm

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


The Metropole Thủ Thiêm

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Empire City Thủ Thiêm

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Lumiere Riverside

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Sunshine Venicia

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Feliz En Vista

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Paris Hoàng Kim

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


D’Lusso – Precia

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Vista Verde

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Đảo Kim Cương

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Waterina Suites

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Victoria Village

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


La Premier

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Define Capitaland

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Masteri Thảo Điền

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Nassim Thảo Điền

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Gateway Thảo Điền

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Q2 Thảo Điền

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


D Edge

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Mozac Thảo Điền

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


The Ascent

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Thảo Điền Pearl

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Xi RiverView Thảo Điền

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Hoàng Anh Gia Lai Thảo Điền

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Tropic Garden

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Cantavil

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Imperia An Phú

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


The Estella

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Lexington Residence

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Estella Heights

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Centana Thủ Thiêm

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


The Sun Avenue

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


The CBD Premium Home

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Masteri An Phú

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


New City Thủ Thiêm

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Water Bay Novaland

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Saigon Broadway

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Khu tái định cư Bình Khánh

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


De Capella

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Palm Heights

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Gem Riverside

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Palm Garden

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Thủ Thiêm Dragon

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Thủ Thiêm Star

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Thủ Thiêm Xanh

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Thủ Thiêm Sky

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


CitiHome

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


PARCSpring

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


PetroVietnam Landmark

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Kris Vue

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


The Krista

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


La Astoria

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Homeyland 1

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Cao ốc An Thịnh

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Cao ốc An Phú An Khánh

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Căn hộ Bình Khánh

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Chung cư Bộ Công An

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


An Hòa Q2

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Bình Minh An Khánh

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


An Khang Q2

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Căn hộ Screc 2 – Metro Apartment

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp


Cao ốc Thịnh Vượng

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  ✅【12】Danh … Đọc tiếp

Tổng hợp danh sách Căn hộ Quận 2 mới nhất TPHCM được cập nhật bởi Tín Hưng Land. Chúng tôi chia sẻ đánh giá dự án chung cư Quận 2 giá rẻ, căn hộ chung cư cao cấp quận 2 có hỗ trợ ngân hàng vay trả góp.

Căn hộ Quận 2

✅ Danh sách căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất

Danh sách căn hộ chung cư quận 2 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất là phân khúc có nhiều khách hàng quan tâm nhất. Do Quận 2 là vị trí tập trung đầy đủ các tiện ích, y tế, giáo dục, giao thông của TPHCM.

Với tài chính quanh 2 tỷ muốn sở hữu một căn hộ quận 2 đã có sổ hồng cũng không thực sự quá khó. Cùng chúng tôi tham khảo danh sách căn hộ quận 2 dưới 2 tỷ:

 • Căn hộ chung cư An Lộc – 62 m2 căn 2pn giá dưới 1.9 tỷ.
 • Chung cư Petroland – 66 m2 căn 2pn2 giá dưới 2.2 tỷ.
 • Căn hộ chung cư Citihome – 58 m2 căn 2pn giá dưới 1.7 tỷ.
 • Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi – 59 m2 căn 2pn 1.5 tỷ, trả góp.
 • Căn hộ chung cư Citisoho – 59 m2 căn 2pn giá từ 1.7 tỷ.
 • Chung cư Thủ Thiêm Xanh – 60 m2 căn 2pn giá dưới 1.9 tỷ.
 • Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Dragon – 35 m2 từ giá 1.5 tỷ.
 • Căn hộ chung cư The Sun Avenue – 35 m2 giá từ 1.6 tỷ căn.
 • Căn hộ chung cư Kris Vue – Giá từ 1.7 tỷ căn 53m2 2pn sổ hồng.
 • Căn hộ chung cư Homyland – Giá dưới 1.9 tỷ căn 45m2.
Chung cư Citi Home nhìn từ xa

Những căn hộ chung cư quận 2 giá rẻ nhất căn hộ 1 phòng ngủ quận 2, có giá bán giao động từ: 25 – 30 triệu/m2. Citi Home là lựa chọn tốt nhất nên mua.

Hỗ trợ tư vấn mua bán căn hộ quận 2 – Căn hộ 1 phòng ngủ quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

 Căn hộ Quận 2 dưới 3 3.5 tỷ nên mua ở  

Căn hộ chung cư quận 2 dưới 3 tỷ là phân khúc chiếm phần lớn các dự án bất động sản quận 2. Nếu như sở hữu ngân sách này, bạn đang có rất nhiều sự lựa chọn. Hầu hết các căn hộ Q2 nằm trong phân khúc giá này thường là những: Căn hộ 2 phòng ngủ quận 2 2 wcCăn hộ 3 phòng ngủ quận 2 2 wc sẽ có giá giao động quanh 3 – 3.5 tỷ phù hợp cho gia đình mua ở.

Sau đây Tín Hưng Land sẽ tổng hợp các chung cư ở quận 2 tài chính tầm 3 – 3.5 tỷ theo tiêu chí: Ban quản lý chung cư thân thiện, môi trường sống tốt nhất, gần tiện ích công cộng, dân trí cao:

 • Lexington Residence: Tầm 3.7 tỷ căn 73 m2, trả góp VPbank.
 • Palm City: Dưới 3.7 tỷ căn 80m2 2 pn.
 • Centana: 3 tỷ căn 64m2 2 pn, sổ hồng.
 • The Sun Avenue: Dưới 3.8 tỷ căn 75m2 2 pn.
 • Thủ Thiêm Dragon: Bán 3 tỷ căn 75 m2 2 pn. 
 • The CBD Đồng Văn Cống: 2.8 tỷ căn 80 m2 2 pn.
 • CC An Cư: Giá 3 tỷ căn 3pn 109 m2.
 • CC Bình Minh: Giá dưới 3 tỷ căn 100m2 3 pn.
 • Homyland 1, 2, 3: 3 tỷ 100m2 3 pn, có sổ.
 • CC Bộ công an: Dưới 3.5 tỷ căn 90 m2 3 pn, có sổ.

Với tầm giá 3 – 3.5 tỷ thì chung cư Lexington quận 2 nên mua ở nhất

Hỗ trợ tư vấn các dự án chung cư quận 2 – Căn hộ 3 phòng ngủ quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

【12Danh sách dự án chung cư Quận 2 năm 2021 nổi bật

2021 là 1 năm khá khó khăn về mặt pháp lý cho các dự án căn hộ Q2 dẫn tới thời gian mở bán cũng khá chậm.

The Metropole là căn hộ đang mở bán có thanh khoản tốt nhất ở Thủ Thiêm. Với mức chênh trung bình 1.5 tỷ/căn 1PN sau khi chuyển cọc.

The Metropole Thủ Thiêm

Tín Hưng Land sẽ tổng hợp các danh sách các dự án chung cư quận 2 đang hoặc sắp mở bán cho quý khách theo dõi:

 • Dự án chung cư Velona An Phú – Sắp mở bán 2021
 • Dự án chung cư Laimian City – Sắp mở bán 2021
 • Dự án chung cư Eco Smart City Thủ Thiêm – Sắp mở bán 2021
 • Dự án chung cư Water Bay Novaland Bình Khánh – Sắp mở bán 2021
 • Dự án chung cư Thảo Điền Green Tower – Sắp mở bán 2021
 • Dự án Lumiere Riverside – Sắp mở bán 2021
 • Dự án chung cư Sunshine Vinece Quận 2 – Sắp mở bán 2021
 • Dự án chung cư Sài Gòn Bình An – Sắp mở bán 2021
 • Dự án chung cư The Metropole  – Đang xây dựng
 • Dự án chung cư The River Thủ Thiêm – Đang xây dựng
 • Dự án chung cư D’lusso – Precia – Đang xây dựng

Hỗ trợ tư vấn dự án căn hộ quận 2 – Căn hộ 3 phòng ngủ quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

✅ Thị trường căn hộ Quận 2 2021 có nên đầu tư?

Cầu Thủ Thiêm 2 kết nối Q1 & Q2

Vị trí địa lý Q2

 – Quận 2 sở hữu vị trí đắc địa kế bên quận trung tâm Sài Gòn gồm Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 9, Quận Bình Thạnh, Quận Thủ Đức. Nên sinh sống tại Quận 2, Quý khách dễ dàng kết nối đến Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận Bình Tân, Bình Chánh... bằng Đại Lộ Võ Văn Kiệt rất tiện lợi.

…Hơn 20 năm trước, nhận định nơi này tiềm năng để phát triển, Thủ Thiêm được phê duyệt đồ án xây dựng thành khu đô thị hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

Ngày 27/12/2005, Uỷ ban Nhân dân TPHCM đã ban hành Quyết định số 6565 và 6566 về quy hoạch chung tỉ lệ 1/5000 và quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm….đọc tiếp tại đây.

Hạ tầng dự án Q2

 Thủ Thiêm được kết nối với trung tâm kinh tế bởi 5 cây cầu và 1 đường hầm:

– Cầu Thủ Thiêm 1 (Thủ Thiêm – Bình Thạnh) đã được hoàn thành từ năm 2010

– Đường hầm Thủ Thiêm (sông Sài Gòn) cũng được đưa vào sử dụng

– Cầu Thủ Thiêm 2 (Thủ Thiêm – quận 1)

– Cầu đi bộ nối Thủ Thiêm với quận 1 (tại quảng trường Mê Linh), quận 4 và quận 7

– Cầu số 3 kết nối Quận 2 và Quận 4

– Cầu Thủ Thiêm 4 kết nối Quận 2 và Quận 7.

Nhiều gia đình đã lựa chọn đầu tư mua chung cư quận 2 là kênh đầu tư tương lai tuyệt vời.

Cộng đồng Khu dân cư cao cấp Quận 2

Giá bán căn hộ cao cấp quận 2 cũng đã tiệm cận thị trường Thái, Sing, Mã….Quý khách hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhu cầu tài chính, cần mua căn hộ quận 2 nên liên hệ với Tín Hưng Land để được tư vấn tốt nhất.

Dự án khu đô thị mới – Căn hộ chung cư cao cấp quận 2 bao gồm: Khu đô thị Thủ ThiêmEmpire City Thủ Thiêm, Palm City, Đảo Kim Cương Diamond Island, Làng Tây – Thảo điền, khu chung cư Sala Quận 2, Sarah Thảo Điền, The River Thủ Thiêm, Paris Hoàng Kim, Laimian City, Masteri An Phú, Masteri Lumiere Riverside.

Với sự kiến tạo từ rất nhiều chủ đầu tư lớn như: Keppel Land, Đại Quang Minh, Him Lam, Masteri Homes, Capitalland, Sơn Kim Land, HDTC, GS…đã đưa giá nhà căn hộ quận 2 lên tầm cao mới.

Thị trường chung cư quận 2 năm 2021 tiềm năng nhất?

– Tiềm năng tăng giá lớn của khu đông được đánh giá như sau:

+ Vị trí chiến lược: cửa ngỏ khu Đông, thuộc khu đô thị sáng tạo dịch vụ, kết nối nhanh chóng với Đông Nam Bộ và trung tâm hành chính mới Thủ Thiêm.

+ Hạ tầng giao thông: Khu vực có tốc độ phát triển hạ tầng giao thông nhanh nhất TPHCM trong thời gian gần đây cùng với hàng loạt dự án về hạ tầng đang và sắp triển khai.

+ Định hướng quy hoạch Đô thị: Thủ Thiêm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, thể thao mới của TPHCM tạo đòn bẫy để phát triển cho toàn bộ khu Đông.

+ Dòng vốn đầu tư: Khu đông thu hút một lượng lớn nguồn vốn đầu tư từ những tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

+ Giá bất động sản Q2: Đặc biệt là giá căn hộ Q2 hiện tại còn khá thấp so với tiềm năng tiện ích phát triển của vùng.

Với triển vọng là trung tâm tài chính phố đông của Đông Nam Á thì đầu tư căn hộ quận 2 an toàn và hiệu quả nhất.

Tổng hợp】Dự án căn hộ Q2 theo Phường?

Quận 2 là khu vực hội tụ nhiều dự án căn hộ nhất TPHCM, Giữa một rừng căn hộ và các dự án lại tựa tựa nhau, nên nhiều khách hàng không biết nên lựa chọn đầu tư căn hộ quận 2 nào cho hợp lý?

Masteri Thảo Điền bàn giao sổ hồng

Căn hộ chung cư Quận 2 Thảo Điền

Thảo Điền Quận 2 là Phường Thảo Điền có diện tích 3,75 km² nằm ở phía tây bắc Quận 2. Với các vị trí tiếp giáp như sau: Đông giáp phường An Phú, Tây và Bắc giáp quận Bình Thạnh với ranh giới là sông Sài Gòn, Nam giáp các phường An Phú và phường Bình An.

Khu chung cư quận 2 Thảo Điền được mệnh danh là Quận 1 mới của Sài Gòn, với những dự án bất động sản căn hộ chung cư cao cấp như: Căn hộ Sky Villas Gateway Thảo Điền, căn hộ Penthouse Thảo Điền Pearl, căn hộ Penthouse Masteri Thảo Điền.

Tiện ích nổi bật ở Thảo Điền như: Trường quốc tế Úc, Lương Định Của, Vincom Mega Mall, Bệnh Viện, Estella, Nhà hàng Pháp, Starbuck, Rạp chiếu phim….

Có thể nói Nam Sài Gòn thì Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Quận 7, Đông Sài Gòn thì Thảo Điền Quận 2 , Khu đô thị Thủ Thiêm là 3 khu dân cư cao cấp tốt nhất TPHCM.

Danh sách Căn hộ chung cư Thảo Điền quận 2 nên xem.

 • Chung cư Lumiere Riverside Quận 2 Thảo Điền – Sắp mở bán.
 • Căn hộ chung cư Q2 Thảo Điền – Đang mở bán.
 • Chung cư D Edge Capitaland Thảo Điền quận 2 – Đang mở bán.
 • Chung cư Thảo Điền Peazl quận 2 – Đã bàn giao.
 • Chung cư quận 2 Mozac Thảo Điền – Sắp mở bán.
 • Chung cư quận 2 Masteri Thảo Điền – Đã bàn giao.
 • Chung cư quận 2 Gateway Thảo Điền – Đã bàn giao.
 • Chung cư Thảo Điền quận 2 Tropic Garden – Đã bàn giao.

Hỗ trợ tư vấn căn hộ quận 2 Thảo Điền – Căn hộ cao cấp quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ chung cư Quận 2 Bình An

Có nên mua chung cư Bộ Công An Quận 2? Đây là câu hỏi của đa số khách hàng? Hiện tại thì chung cư bộ công an q2 đã có sổ hồng, khu dân cư dân trí cao, đầy đủ tiện ích.

Tín Hưng Land sẽ chia sẻ thực tế căn hộ: Chung cư Bộ Công An

 • Dự án: Chung cư Bộ Công An
 • Diện tích: 2ha
 • Loại hình: Noxh
 • Ngân hàng cho vay: SHB HCM
 • Chủ đầu tư: Ctcp Đầu tư Phú Cường
 • Tổng vốn đầu tư: 1.200 tỷ đồng
 • Vị trí: Số 83, Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
 • Tổng số sản phẩm: 1.274 căn hộ
 • Quy mô dân số: 3.633 người

Hỗ trợ tư vấn khu chung cư quận 2 Bình An – Căn hộ quận 2 giá rẻ.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ chung cư Quận 2 An Phú

 • Căn hộ D’lusso – Precia – Đang mở bán, xây dựng
 • Lexington Residence Q2 – Hoàn thiện, đang cho thuê
 • Estella Heights – Đã hoàn thiện
 • The Sun Avenue – Dự án đã hoàn thiện của Novaland
 • Chung cư Cantavil – Hoàn thiện
 • Masteri An Phú – Hoàn thiện
 • Chung cư Imperia – Hoàn thiện, đang cho thuê
 • The Estella An Phú – Hoàn thiện, đang cho thuê
 • Chung cư Bình Khánh An Phú quận 2

The Sun Avenue có sổ hồng không? Căn hộ cao cấp The Sun Avenue 73m2, 2PN, chưa có sổ hồng, bàn giao hoàn thiện cao cấp, dọn vào ở ngay. Quý 4/2020 họp cư dân để làm thủ tục ra sổ. Nên mua ở.

Hỗ trợ tư vấn chung cư An Phú quận 2 – chung cư cao cấp quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ chung cư Quận 2 An Khánh

Dự án: The Metropole Thủ Thiêm

 • Vị trí: Lô đất 1.16 và 1.17 khu đô thị Thủ Thiêm ngay cầu Thủ Thiêm 2.
 • Tổng diện tích: 8 ha.
 • Chủ đầu tư: SonKim Land.
 • Loại hình: Căn hộ cao cấp quận 2, Sky villas.
 • Quy mô: 1 Block cao 26 tầng.
 • Tổng sản phẩm: 508 căn hộ cao cấp và 33 căn hộ Shophouse quận 2
 • Giá bán dự kiến: 4000 USD/m2.
 • Tình trạng: Đang mở bán

Hỗ trợ tư vấn chung cư cao cấp quận 2 – Căn hộ Sky villas quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ chung cư Quận 2 Bình Khánh

 • Paris Hoàng Kim
 • Water Bay Novaland
 • SaiGon BroadWay
 • The Sun Avenue
 • New City Thủ Thiêm

Có nên mua chung cư Bình Khánh quận 2? Mua để ở thì khá là tốt về vị trí tiện tích. Nếu mua đầu tư thì khách hàng nên cân nhắc.

Hỗ trợ tư vấn chung cư Bình Khánh q2 – Căn hộ 3 phòng ngủ quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ chung cư Quận 2 Thủ Thiêm

 • Empire City
 • Eco Smart City
 • Sarimi – Sadora (Sala Đại Quang Minh).
 • Thủ Thiêm Xi
 • The River Thủ Thiêm
 • The Metropole

Hỗ trợ tư vấn dự án căn hộ cao cấp quận 2 – Chung cư cao cấp quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ chung cư Cát Lái Quận 2

 • Citi Home Cát Lái
 • Citi Soho Cát Lái
 • Citi Esto Cát Lái
 • Citi Alto Cát Lái

Có nên mua chung cư Citi Home? với mức giá 25 – 30 triệu thì Citi Home là căn hộ quận 2 giá rẻ nhất. Nên mua đầu tư.

Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

 • One Verandah – Chủ đầu tư MapleTree
 • Đảo Kim Cương – Diamond Island – Đã bàn giao
 • Vista Verde – Hoàn thiện
 • Feliz En Vista – Hoàn thiện

Hỗ trợ tư vấn chung cư cao cấp quận 2 – Căn hộ Penthouse quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ chung cư Nam Rạch Chiếc Quận 2

 • Palm Garden của Keppel Land: Dự án shophouse/căn hộ chung cư đang mở bán.
 • Palm Heights của Keppel Land (Trong khu đô thị Palm City) đã bán xong đầu 2017, đang cho thuê.
 • Gem Riverside: Đất Xanh đang mở bán.
 • Saigon Sports City của Keppel Land: Dự án sắp được mở bán, giá dự kiến 80 – 90 triệu/m2.

Giá chung cư quận 2 [Mới nhất]

Nếu muốn có môi trường an cư tốt, khách hàng cần mua nhà chung cư quận 2 ngay khi có thể, giá căn hộ quận 2 luôn tăng lên từng ngày theo chu kỳ của bất động sản quận 2.

Danh sách bảng giá căn hộ chung cư quận 2 giá rẻ  trung bình đang mua bán: 42.5 triệu m2

Chung cư giá rẻ Petroland – Phường Bình Trưng Đông 25 triệu/m2
Chung cư giá rẻ Citi Home – Phường Cát Lái 28 triệu/m2
Chung cư giá rẻ La Astoria – Phường Bình Trưng Tây 33 triệu/m2
Chung cư Palm Heights – Phường Nam Rạch Chiếc 40 triệu/m2
Chung cư New City Thuận Việt – Phường Bình Khánh 45 triệu/m2
Chung cư The Sun Avenue – Phường An Phú 46 triệu/m2
Chung cư Tropic Garden – Phường Thảo Điền 46 triệu/m2
Chung cư Thủ Thiêm Dragon giá rẻ – Phường Thạnh Mỹ Lợi 48 triệu/m2
Chung cư Masteri Thảo Điền – Phường Thảo Điền 49 triệu/m2
Chung cư Estella Heights – Phường An Khánh 65 triệu/m2

…Nhìn lại bức tranh các dự án căn hộ quận 2 lúc này không biết tả thế nào, cho dù họa sỹ đại tài bậc nhất thế giới danh họa Leonardo da Vinci có sống lại cũng khó lòng mà phác lên chân thực được giá bán các chung cư ở quận 2.

 Đánh giáDự án căn hộ Quận 2

Nên mua chung cư nào ở Quận 2 2021?

Nên mua chung cư nào ở quận 2 để phù hợp với nhu cầu: cho con đi học, cộng đồng cư dân tốt, ít xe tải lớn, đi làm gần nhất, tiện ích đầy đủ….. là câu hỏi khó của khó của khách hàng dành cho chuyên viên tư vấn.

Đảo Kim Cương Diamond sland

[Cập nhật] Danh sách 10 dự án căn hộ chung cư quận 2 đáng sống nổi bật nhất năm 2021 dự theo tiêu chí căn hộ cao cấp đã hoàn thiện, tiện ích cao cấp:

 • Dự án chung cư Đảo Kim Cương – Hoàn thiện
 • Dự án chung cư The Sun Avenue – Hoàn thiện
 • Dự án chung cư Lexington Residence – Hoàn thiện
 • Dự án chung cư New City Thủ Thiêm – Hoàn thiện
 • Dự án chung cư Vista Verde – Fliz En Vista – Hoàn thiện
 • Dự án chung cư One Verandah – Hoàn thiện
 • Dự án chung cư Imperia – Hoàn thiện
 • Dự án chung cư The Estella – Hoàn thiện
 • Dự án chung cư Lexington – Hoàn thiện
 • Dự án chung cư The Palace Residence – Hoàn thiện

Tín Hưng Land sẽ tổng hợp danh sách căn hộ quận 2 theo phường, tuyến đường, giá bán, trả góp, có sổ hay không để phục vụ quý khách tốt hơn. Quyết định có nên mua căn hộ quận 2 hay không cần mua căn hộ ở quận 2 vẫn do chính khách hàng lựa chọn.

[3] Dự án căn hộ cao cấp Quận 2 đang mở bán 2021

Emprice City

 • Vị trí: Nằm trong khu đô thị Thủ Thiêm, ngay hầm Thủ Thiêm và giáp sông view qua Quận 1 & Quận 4.
 • Tổng diện tích: 14.6 ha.
 • Chủ đầu tư: Công ty Đế Vương (Liên minh giữa Keppel Land Việt Nam & Tiến Phước & Gaw Capital Partners).
 • Thiết kế: KPF & Buro Ole Scheeren là công ty kiến trúc nổi tiếng thế giới (Thiết kế của tòa tháp 88 tầng)
 • Quy mô: Dự án được quy hoạch bao gồm 3,787 căn hộ cao cấp Quận 2, văn phòng, khu bán lẻ và tòa tháp phức hợp cao 88 tầng.

Hỗ trợ tư vấn căn hộ cao cấp Quận 2 – Căn hộ duplex quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

The Metropole – The Opera Residence  

 • Vị trí:  Khu chức năng số 1 Thủ Thiêm, Quận 2.
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát.
 • Diện tích: 7.6 m2.
 • Mật độ xây dựng: 25%.
 • Quy mô: 1 tòa.
 • Thời gian công bố: Giai đoạn 1: The Galleria Residences ( quý 4/2018 – khoảng 3800-5000usd/m2 ) và giai đoạn 2: The Crest Residences ( Quý 3/2019 – Khoảng 5000 – 8000usd/m2 ) Giai đoạn 3: quý 2/2020
 • Phân khúc: Chung cư cao cấp Quận 2.
 • Khởi công: 2020.
 • Bàn giao dự kiến: Quý IV/2021.
The Opera Residene

Lumière Riverside

 • Vị trí:  628A Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM .
 • Tổng diện tích: 1,2 ha.
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Thảo Điền (Thảo Điền Investment).
 • Loại hình: Căn hộ cao cấp Quận 2.
 • Quy mô: 4 tòa cao 48 tầng.
 • Giá bán dự kiến: 6000 – 8000 USD/m2.
 • Thời điểm mở bán dự kiến: Quý III/2020.

Hỗ trợ tư vấn mua bán căn hộ cao cấp quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ chung cư đường Mai Chí Thọ

Chung cư Đường Mai Chí Thọ có rất rất nhiều dự án căn hộ cao cấp quận 2, Mai Chí Thọ tuyến giao thông huyết mạch của quận 2 với trung tâm thành phố…

Dưới đây là danh sách 5 dự án Căn hộ Chung cư đường Mai Chí Thọ quận 2. Bạn không nên bỏ qua khi tìm hiểu các dự án căn hộ chung cư tại quận 2 này.

+ Căn hộ cao cấp Empire City Thủ Thiêm
+ Căn hộ cao cấp Sarimi Đại Quang Minh
+ Căn hộ New City Thủ Thiêm
+ Căn hộ The Sun Avenue – Novaland
+ Căn hộ Centana Thủ Thiêm

Hỗ trợ tư vấn chung cư cao cấp Quận 2 – Căn hộ Penthouse quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ chung cư Lương Định Của quận 2

Chung cư đường lương định của có mức giá mềm nhất Phường Bình Khánh rất đáng đầu tư. Với vị trí đặc biệt nối liền 3 khu vực bậc nhất của TP.HCM là Quận 1, Thủ Thiêm và Nam Rạch Chiếc nhưng thực tế đã làm 5 năm vẫn chưa hoàn thiện.

Danh sách dự án Căn hộ Lương Định Của quận 2 đáng quan tâm là:

 • Căn hộ Laimian quận 2 – Sắp mở bán
 • The Capella quận 2 – Hoàn thiện
 • Paris Hoàng Kim – Đang mở bán

Căn hộ chung cư Quận 2 dưới 1 tỷ giá rẻ

Căn hộ chung cư quận 2 giá rẻ dưới 1 tỷ sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu căn hộ giá rẻ nhưng đầy tiện ích ở trung tâm quận 2, TPHCM.

Do sự khan hiếm của sản phẩm, Quý khách hãy đang ký nhận thông tin với chúng tôi trước để cập nhật sản phẩm mới nhất.

Căn hộ chung cư Quận 2 giá rẻ dưới 1.5 tỷ trả góp

Danh sách căn hộ quận 2 giá rẻ từ 1 – 1.5 tỷ, cũng có rất nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, nhưng đa số tập trung ở khu vực Cát Lái, Bình Trưng Đông và Bình Trưng Tây.

Với tầm giá 1,5 tỷ những căn hộ 1 phòng ngủ Quận 2căn hộ officetel Quận 2 là sự lựa chọn tốt nhất. danh sách chung cư Quận 2 giá rẻ nên mua có tiện ích tốt nhất:

 • Officetel Thủ Thiêm Dragon – 35 m2
 • Căn hộ Officetel The Sun Avenue – 35 m2
 • Officetel La Astoria Quận 2 – 30 m2

Căn hộ Quận 2 giá rẻ dưới 2 tỷ có ở được không?

 • Chung cư Citisoho
 • Bán căn hộ quận 2 La Astoria
 • Chung cư Kris Vue quận 2
 • Căn hộ Homyland quận 2

Hỗ trợ tư vấn chung cư quận 2 dưới 2 tỷ – Căn hộ quận 2 giá rẻ.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ Quận 2 dưới 3 4 5 tỷ đang mua bán tốt nhất

 • Masteri An Phú
 • Feliz En Vista
 • Paml City
 • Thảo Điền Perl
 • Imperal An Phú

Căn hộ Quận 2 7 10 11 tỷ đang mua bán tốt nhất

Tổng hợp các dự án chung cư quận 2 năm 2021 cao cấp tốt nhất được Tín Hưng Land thống kê theo mức giá.

 • Căn hộ cao cấp Emprice City
 • Chung cư cao cấp Đảo kim cương
 • Căn hộ cao cấp Samira Sala
 • Căn hộ Gate Way Thảo Điền
 • Chung cư cao cấp Estella Height
 • Chung cư cao cấp Cantavil Premier
 • Chung cư cao cấp The D’Edge

Tư vấn bán chung cư quận 2 trả góp – Căn hộ cao cấp quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ Quận 2 đã hoàn thiện nhất đang mua bán

Các dự án căn hộ quận 2 đã hoàn thiện nổi bật theo yêu cầu của khách hàng được thống kê từ google:

 • Căn hộ The Ascent quận 2
 • Căn hộ Thảo Điền Pearl quận 2
 • Căn hộ Masteri thảo Điền quận 2
 • Căn hộ Cantavil An phú quận 2
 • Căn hộ Imperial quận 2
 • Căn hộ Vista Verde quận 2
 • Căn hộ Citi Home quận 2

Danh sách căn hộ chung cư Quận 2 đã có sổ hồng tốt nhất

Những dự án ăn hộ chung cư quận 2 đã có sổ hồng, lãi suất hỗ trợ mua trả góp căn hộ quận 2 bao nhiêu? làm hồ sơ mua chung cư quận 2 trả góp có mất phí không… là những cụm từ được khách hàng quan tâm nhiều nhất.

Sau đây Tín Hưng sẽ liệt kê danh sách căn hộ quận 2 đã có sổ hồng đang mua bán sẽ được hỗ trợ vay trả góp lãi suất tốt nhất:

 • Chung cư đã có sổ hồng quận 2 Centana Thủ Thiêm
 • Chung cư quận 2 có sổ hồng Cantavil An Phú
 • Chung cư Bộ công an quận 2 đã có sổ hồng
 • Căn hộ đã có sổ hồng quận 2 Thảo Điền Pearl
 • Căn hộ có sổ hồng Masteri Thảo Điền
 • Căn hộ quận 2 có sổ hồng The Estella
 • Căn hộ quận 2 đã có sổ hồng Citi Soho
 • Căn hộ đã có sổ hồng Citi Esto quận 2
 • Căn hộ quận 2 đã có sổ hồng Homyland

Homyland 2 có sổ chưa? Chung cư đã có sổ hồng quận 2 Homyland 75m2, 2 PN, sổ hồng, giá 2.8 tỷ, hỗ trợ vay trả góp, bàn giao hoàn thiện cơ bản, dọn vào ở ngay. Thiết kế rất tiện lợi cho gia đình mua ở hoặc cho thuê, tất cả các phòng đều có cửa sổ ra ngoài. Nên đây là 1 dự án căn hộ đã có sổ hồng mà quý khách hàng nên mua để an cư.

Tư vấn chung cư đã có sổ hồng tại quận 2 – Dự án Q2
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ 1 phòng ngủ Quận 2 đang mở bán

Căn hộ chung cư 1 phòng ngủ quận 2 được coi là căn hộ lý tưởng cho nhiều đối tượng khách hàng, nơi vừa có thiết kế sang trọng, vừa có mức giá tầm trung, vừa túi tiền của những cặp vợ chồng trẻ. Ngoài ra quý khách có thể thuê chung cư quận 2 để ở cảm nhận. Một số dự án căn hộ 1 phòng ngủ quận 2 nên mua như:

 • Laimian City: 1 phòng ngủ diện tích 45 – 55 m2
 • Masterise Lumière Riverside: 1 phòng ngủ diện tích 53m2
 • The Opera Residence: Căn hộ 1 phòng ngủ 57 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ Quận 2 tốt nhất nên mua ở hoặc đầu tư

Căn hộ 2 phòng ngủ quận 2 đang mở bán là loại hình căn hộ phổ thông được khách hàng ưa chuộng và lựa chọn nhiều nhất. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi xét về nhu cầu sử dụng, tài chính, tiềm năng đầu tư, căn hộ 2 phòng ngủ có rất nhiều lợi thế: Dễ mua – Dễ bán – Dễ cho thuê.

 • The Opera Residence: 75m2
 • Masterise Lumière Riverside: 80m2
 • Laimian City: 84m2
 • Empire City: 70 – 88m2

Căn hộ 3 phòng ngủ Quận 2 mua ở ngay tốt nhất

Căn hộ 3 phòng ngủ quận 2 phù hợp với nhu cầu ở, căn hộ có nhiều phòng sẽ rất thích hợp với các gia đa thế hệ, vừa đảm bảo có không gian sinh hoạt chung lại vừa có không gian riêng phục vụ mỗi cá nhân.

 • Lexington Residence 
 • Palm City 
 • Đảo Kim Cương
 • Centana.
 • The Sun Avenue
 • Thủ Thiêm Dragon

Hỗ trợ tư vấn chung cư quận 2 – Căn hộ 3 phòng ngủ quận 2.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Căn hộ 4 phòng ngủ Quận 2 hạng sang nhất

Căn hộ 4 phòng ngủ quận 2 có số lượng rất ít, nó mang đến cho những gia đình thích rộng rãi, nhiều thế hệ, không gian để sinh hoạt. Dự án sở hữu căn hộ 4 phòng ngủ quận 2 nên mua:

 • Waterina Suite
 • Palm City 
 • Đảo Kim Cương

Căn hộ chung cư Mini Quận 2 giá rẻ nhất

Thuê chung cư Quận 2 hay ở các chung cư mini quận 2 hiện là xu hướng của nhiều gia đình hiện đại. Ở khu vực trung tâm thì chung cư 1 phòng ngủ quận 2 có tỷ suất sinh lời rất tốt.
Với nhiều sản phẩm đa dạng bạn có thể dễ dàng tìm được cho mình. Thuê căn hộ mini tại Quận 2: giá rẻ, chính chủ, đầy đủ tiện nghi, mức giá, diện tích…..

 • Thuê chung cư bộ công an
 • Thuê chung cư Thảo Điền
 • Cho thuê chung cư Bình Khánh

Căn hộ Officetel Quận 2 cho thuê rẻ nhất

 • Officetel Lexington giá rẻ
 • Officetel Thủ Thiêm Dragon – 35 m2

+ Giá bán: 1.5 tỷ
+ Loại hình: căn hộ officetel Quận 2

 • Căn hộ The Sun Avenue Quận 2 – 35 m2

+ Giá bán căn hộ Officetel Quận 2: 1.9 tỷ
+ Loại hình: Căn hộ 1 phòng ngủ Quận 2

 • Bán chung cư La Astoria Quận 2 – 30 m2

+ Loại hình: Căn hộ officetel Quận 2
+ Giá bán: 1.55 tỷ

Căn hộ Studio Quận 2 tiện ích nhất

 • Studio Gate Way Thảo Điền
 • Studio The Sun Avenue

Căn hộ Dual key Quận 2 tốt nhất

Căn hộ dual key quận 2 là lựa chọn tốt nhất cho đại gia đình TPHCM. Tuy nhiên, việc sống trong một gia đình có nhiều thế hệ sống chung với nhau sẽ xuất hiện những vấn đề bất tiện nhất định như: không cùng chung một tư tưởng hay sự khác biệt về tuổi tác,…

 • Dual Key Đảo Kim Cương Quận 2
 • Căn hộ Dual key De La Sol

Căn hộ Sân vườn Quận 2 xanh sạch nhất

Đây là căn hộ lý tưởng cho những ai yêu thích có một khoảng không riêng tư có thể trồng cây xanh hay đào ao thả cá tuỳ thích trên chính căn hộ của mình. Căn hộ Sân vườn Quận 2 nên mua nhất là:

 • Căn hộ sân vườn De La Sol
 • Căn hộ River Garden
 • Căn hộ sân vườn tại Thảo Điền Quận 2
 • Bán căn hộ sân vườn New City Thủ Thiêm Quận 2
 • Căn hộ sân vườn Đảo Kim Cương
 • Căn hộ sân vườn Diamond Island (Garden Villa)
 • Căn hộ góc dự án New City có sân vườn

Căn hộ Duplex Quận 2 đáng sống nhất nhất

Căn hộ duplex là một loại hình căn hộ cao cấp đã bắt đầu xuất hiện ở các nước phát triển tại Âu Mỹ. Với hình dáng như một căn nhà phố 1 trệt, 1 lầu. Danh sách căn hộ duplex quận 2 nổi bật:

+ Căn hộ Duplex CitiGrand Quận 2
+ Căn hộ Duplex Feliz En Vista
+ Căn hộ Duplex Vista Verde
+ Căn hộ Duplex The Vista An Phú Quận 2
+ Căn hộ Duplex La Astoria

Dự án Shophouse Quận 2 đang mở bán

Dự án Shophouse quận 2 là sản phẩm có tính thanh khoản cao nhất dễ mua dễ bán.

Danh sách dự án shophouse quận 2 nổi bật nhất:

 • Shophouse quận 2 The Sun Avenue
 • Shophouse quận 2 Lexington
 • Shophouse quận 2 Masteri An Phú
 • Shophouse quận 2 Feliz En Vista
 • Shophouse quận 2 Gate Way

Căn hộ Penthouse Quận 2 cao cấp nhất

Căn hộ Penthouses Quận 2 Đây là một dạng căn hộ cao cấp quận 2, thượng lưu, đẳng cấp đáp ứng các nhu cầu cao cấp của khách hàng. Các nhà đầu tư các cao ốc đã tận dụng tối đa không gian tầng trên cùng để tạo ra một không gian sống ấn tượng.

Rất nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn căn hộ Penthouse như là điểm đến lý tưởng cho không gian sống bình yên, tránh xa những hối hả và bộn bề của cuộc sống. Mua căn hộ trả góp Penthouse nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, một cao ốc hay người ta còn gọi là căn hộ thông tầng.

Những ngân hàng hỗ trợ vay trả góp Penthouse quận 2 như:

 • Vietcombank
 • Vietinbank
 • Sacombank

Dự án căn hộ Penthouse quận 2 nổi bật:

 • Căn hộ Penthouse Vista Verde
 • Penthouse Đảo Kim Cương (Diamond Island)
 • Penthouse Waterina Suites
 • Penthouses Masteri Thảo Điền

Căn hộ Sky villas Quận 2 sang chảnh nhất

Căn hộ Sky villas Quận 2 Diamond island diện tích 399m2, sân vườn và hồ bơi vô cực 70m2, 1 trệt, 1 lầu, 4 phòng ngủ, vị trí trực diện sông Sài Gòn hướng về Quận 1 đang được rao bán 27 tỷ căn 400m2.

Bài viết liên quan:

Căn hộ Quận 7 cao cấp khu Nam Sài Gòn.

Viết một bình luận