Mua bán căn hộ Quận 7


Cardinal Court

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Marina Park

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Babylon Garden

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Cosmo City

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Sunshine Diamond River

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Sunshine City Sài Gòn

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Dockland Sài Gòn

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Panomax River Villa

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Lavida Plus

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Cảnh Viên 3

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Garden Plaza

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Riverpark Residence

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


The Panorama

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Riverpark Premier

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Star Hill

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Scenic Valley 1 2

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Hưng Phúc – Happy Residence

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Green Valley

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Riviera Point

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Midtown

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Phú Mỹ Vạn Phát Hưng

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Nam Phúc – Le Jardin

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Belleza Apartment

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Era Town

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Signial An Gia

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Q7 Boulevard

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Green Star Sky Garden

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Chung cư Ngọc Lan

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Jamona City

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Tulip Tower

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Lux Garden

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Sky 89

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Jamona Heights

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Eco Green Sài Gòn

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


M-ONE Sài Gòn

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


V-Star

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Him Lam Riverside

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


The Golden Star

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Hoàng Anh Thanh Bình

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Luxcity

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


D Vela

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


V-Star

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Lavida Plus

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


Urban Hill

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp


The Ascentia

Nội dung bài viết✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất✅ Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua✅ [11] Dự … Đọc tiếp

Tổng hợp danh sách Căn hộ Quận 7, dự án Chung cư Quận 7 giá rẻ dưới 1 2 3 tỷ, căn hộ chung cư cao cấp quận 7 có hỗ trợ ngân hàng vay trả góp.
Phú Mỹ Hưng – Nam Sài Gòn

✅ Danh sách căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ nhất

Danh sách căn hộ quận 7 dưới 2 tỷ giá rẻ đã có sổ hồng là những cụm từ được phần lớn khách hàng Nam Sài Gòn quan tâm mua định cư lâu dài.

Với mức tài chính từ 1 tỷ – dưới 2 tỷ liệu có mua chung cư quận 7 giá rẻ nhất không? Hãy cùng Tín Hưng Land điểm danh những Căn hộ chung cư quận 7 dưới 2 tỷ có sổ hồng tốt nhất ở thời điểm này:

 • D – Vela – giá dưới 2.2 tỷ căn 58m2, sổ hồng, 2 pn.
 • The Era Town – căn 56 m2 dưới 2 tỷ 2 pn.
 • Jamona City Q7 – giá dưới 1.65 tỷ căn 2 pn 55 m2.
 • Belleza Q7 – giá 1.5 tỷ căn 50 m2 , sổ hồng.
 • Hưng Vượng 2 – giá dưới 2.1 tỷ căn 2 pn 65 m2, sổ hồng.
 • Chung cư Luxcity – dưới 2.21 tỷ, căn 2 pn 62 m2, sổ hồng.
 • An Viên – giá dưới 1.7 tỷ, căn 50 m2 có sổ hồng.
 • Luxgarden – giá dưới 2.1 tỷ 66m2 2pn 2wc, sổ hồng.
 • Long Sơn Tower – giá 1.5 tỷ đến dưới 2 tỷ 66m2, 2 pn.
 • Chung cư Hoàng Quốc Việt – dưới 2 tỷ căn 55m2 2 pn sổ hồng.

=> Chung cư giá rẻ Quận 7 dưới 2 tỷ nên mua ở tốt nhà là Jamona City của TTCLand

Hình ảnh thực tế Jamona City

Hỗ trợ tư vấn chung cư quận 7 giá rẻ – Căn hộ 1 phòng ngủ quận 7.
Hotline: 0909 4712 39 Mr. Trọng Tấn

Dự án căn hộ Quận 7 dưới 3 3.5 tỷ nên mua

Danh sách dự án căn hộ chung cư Quận 7 dưới 3 tỷ được Tín Hưng Land tổng hợp theo đánh giá cảm nhận của khách khàng đã xem qua dự án Q7. Tiện ích chất lượng để ở lâu dài, nhà thoáng mát có khuôn viên cây xanh sạch sẽ điển hình, mới bàn giao.

 • Golden Star Nguyễn Thị Thập: 2.5 tỷ 66 m2.
 • M-One Nam Sài Gòn: 2.5 – 3.2 tỷ 66 m2 sắp nhận sổ.
 • Himlam Riverside: Giá 3.1 tỷ căn 75 m2, sổ hồng.
 • Florita: Giá 3 tỷ căn 74m2.
 • Luxcity: Giá 2.3 – 2.8 tỷ căn 63 m2 sổ hồng.
 • Jamona City: Giá 2.8 tỷ căn 65 m2, sổ hồng.
 • Belleza: Giá 2.7 – 3 tỷ 3 pn 124 m2, sổ hồng.
 • Ngọc Lan: Giá 2.3 tỷ 93 m2 2 pn, sổ hồng.
 • Era Đức Khải: Giá tốt 2.7 tỷ căn 3 pn 90m2, sổ hồng.

Với mức tài chính dưới 3 – 3.5 tỷ thì M-One là căn hộ đáng mua ở nhất ở phân khúc này

Căn hộ M-One Nam Sài Gòn bàn giao sổ hồng

Hỗ trợ tư vấn danh sách chung cư quận 7 giá rẻ – Căn hộ 2 phòng ngủ quận 7.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

 [11Dự án chung cư Quận 7 năm nổi bật

Với số lượng lớn các dự án căn hộ Quận 7 trong 5 năm qua thì có khá nhiều chung cư cũ xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống. Tín Hưng Land nêu tên danh sách các dự án căn hộ chung cư quận 7 mới nhất cho Quý khách tham khảo:

 • Dự án căn hộ Babylon Garden: Mở bán.
 • Dự án căn hộ Marina Park: Dự kiến bán.
 • Dự án căn hộ Eco Green Sài Gòn – Hoàn thiện, quý II/2020.
 • Dự án chung cư Sunshine City Sài Gòn – Đang xây dựng, mở bán.
 • Dự án căn hộ River Panoramax Villa – Đang xây dựng, mở bán.
 • Dự án chung cư Green Star Sky Garden – Đang xây dựng.
 • Dự án chung cư Sunshine Diamond River – Đang xây dựng.
 • Dự án chung cư Q7 Boulevard – Hoàn thiện Quý II/2020.
 • Dự án chung cư Ascent Garden Homes – Hoàn thiện Quý II/2020.
 • Dự án căn hộ The Ascentina Phú Mỹ Hưng – Hoàn thiện Quý I/2022.
 • Dự án căn hộ The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng – Đang mở bán, xây dựng 2020.

The Peak Midtown là dự án đáng mua nhất Q7

The Peak Mitdown Phú Mỹ Hưng

Hỗ trợ tư vấn dự án căn hộ Quận 7 – Căn hộ 3 phòng ngủ Quận 7.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

✅ Dự án căn hộ chung cư cao cấp Quận 7 tốt nhất

Khu căn hộ chung cư cao cấp quận 7 là những căn hộ có tiện ích vượt trội đẳng cấp, môi trường sống tốt nhất cho đại gia đình đa thế hệ, trường học quốc tế cho con, cư dân là những doanh nhân kỹ sư quản lý cấp cao. Tín Hưng Land chia sẻ 5 dự án căn hộ cao cấp tốt nhất hiện tại:

Danh sách căn hộ chung cư cao cấp quận 7 tốt nhất:

 • River City – Hoàn thiện
 • Riviera Point Infiniti – Hoàn thiện
 • Urban Hill – Nhận nhà Quý 4 2020
 • Sunrise City – Hoàn thiện
 • The Panorama Phú Mỹ Hưng – Hoàn thiện

Danh sách căn hộ chung cư Q7 theo phường

Tổng hợp dự án căn hộ chung cư Q7 theo Phường cho Quý khách hàng tiện theo dõi hơn. Dự án căn hộ Q7 đang bán nổi bật là Eco Green Sài Gòn.

Dự án Eco Green Sài Gòn đang mở bán

Thị trường căn hộ Quận 7 2022 – 2025 có tiềm năng như thế nào?

TPHCM xây hầm chui Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ với hơn 830 tỷ

Vị trí địa lý Q7

Quận nằm ở phía nam TPHCM:

 • Phía Đông Bắc giáp quận 2 qua sông Sài Gòn
 • Phía Đông giáp Nhơn Trạch – Đồng Nai qua sông Nhà Bè
 • Phía Tây giáp Bình Chánh
 • Phía Tây Bắc giáp quận 8 qua rạch Ông Lớn
 • Phía Nam giáp Nhà Bè qua Rạch Đỉa – sông Phú Xuân
 • Phía Bắc giáp quận 4 qua Kênh Tẻ

Diện tích Q7 35,69 km2 dân số khoảng 400.000 người mật độ 11.207 người/km2 khá cao.

Dự án Q7 có hạ tầng như thế nào?

+ Tuyến Metro số 4 kết nối trung tâm sẽ là động lực phát triển chính của khu Nam trong tương lai.
+ Cầu Nguyễn Khoái nối dài từ Quận 4 qua quận 7 giảm áp lực cho cầu Kênh Tẻ và cầu Tân Thuận.
+ Cầu Phước Khánh: Cầu dây văng cao nhất nước nối khu Nam Sài Gòn với Nhơn Trạch nằm trên tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành.
+ Cầu Thủ Thiêm 4 nối liền Quận 2 với Quận 7 – Trục đường chính Nguyễn Hữu Thọ – cầu Kênh Tẻ và Huỳnh Tấn Phát – cầu Tân Thuận – Nguyễn Tất Thành.
+ Đường Vành Đai 2 từ nút giao An Lạc đến đường Nguyễn Văn Linh đi qua Quận 8, Quận Bình TânBình Chánh.
+ Cầu Cần Giờ nối liền Nhà Bè với Cần Giờ.
+ Dự án quy hoạch trục đường Phú Thuận: Đường nối từ khu vực Mũi Đèn Đỏ thẳng vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Phú Mỹ Hưng – Khu dân cư cao cấp Quận 7

Phú Mỹ Hưng góp phần làm thay da đổi thịt khu vực đầm lầy hoang hóa cách đây 20 năm. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng đạt chuẩn kiểu mẫu với những tiêu chí như:

 • Thương hiệu uy tín với việc quy hoạch theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, luôn kiên trì tuân thủ chặt chẽ các quy định.
 • Đảm bảo đô thị phát triển theo hướng hiện đại nhưng vẫn xanh, sạch, đẹp, an ninh, văn minh.
 • Bàn gia sổ đúng thời hạn và hiếm có dính dáng gì đến băng rôn khiếu kiện.
 • Khuyến mãi thêm nhiều chính sách rất tốt cho khách hàng trong thời gian qua.

Phú Mỹ Hưng Nam Sài Gòn là đô thị kiểu mẫu đầu tiên đẹp nhất cả nước, kéo theo sự phát triển bùng nổ của thị trường bất động sản khu Nam.

Dự án căn hộ chung cư Quận 7 Tân Phong

 • The Panorama – Hoàn thiện
 • Riverpark Premier – Hoàn thiện
 • Cảnh Viên 3 – Hoàn thiện
 • Garden Plaza – Hoàn thiện
 • Riverpark Residence – Hoàn thiện

Dự án căn hộ chung cư Quận 7 Tân Phú

 • Green Valley – Hoàn thiện
 • Scenic Valley 2 – Hoàn thiện
 • Star Hill – Hoàn thiện
 • Scenic Valley – Hoàn thiện
 • Hưng Phúc – Happy Residence – Hoàn thiện
 • Riviera Point – Hoàn thiện

Dự án căn hộ chung cư Phú Mỹ Quận 7

 • Nam Phúc – Le Jardin – Phú Mỹ – Hoàn thiện
 • Hưng Phúc Residence – Hoàn thiện
 • Phú Mỹ Vạn Phát Hưng – Hoàn thiện
 • Belleza Apartment – Hoàn thiện
 • Era Town – Hoàn thiện

Dự án nổi bật: Chung cư Belleza Phạm Hữu Lầu

Belleza Phạm Hữu Lầu

+ Nội khu thoáng mát, sát sông, tiện ích không thiếu gì.
+ Căn 124m2 3 phòng ngủ hiện giá 2.7 – 3 tỷ tùy nội thất (view đẹp).
+ Đã có sổ, ngân hàng hỗ trợ cho vay trả góp.
+ Phí quản lý rẻ, cư dân nói chung hiền.
+ Điểm trừ là vị trí hơi xa (cách chợ Bến Thành 11km), bàn giao khoảng 6-7 năm.

Dự án căn hộ chung cư Phú Thuận Quận 7

Phú thuận là phường đẹp đáng sống. Danh sách chung cư Phú Thuận quận khá đa dạng:

+ Babylon Garden: Dự kiến bán
+ Marina Park: Dự kiến bán
+ Panomax River Villa – Hoàn thiện
+ Chung cư Ngọc Lan – Hoàn thiện
+ Jamona City – Hoàn thiện
+ Tulip Tower – Hoàn thiện
+ Cosmo City I, II – Hoàn thiện
+ Lux Garden – Hoàn thiện

Dự án Q7 Phú Thuận nổi bật: Jamona Đào Trí

Jamona City Đào Trí Q7

+ Chủ đầu tư TTC Land
+ Căn 2 phòng ngủ quận 7 giá 2.8 tỷ
+ Ngân hàng hỗ trợ vay trả góp

Dự án căn hộ chung cư Quận 7 Tân Kiểng

 • M-One Sài Gòn – Hoàn thiện

+ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn Đường vào nhỏ
+ Đang nộp hồ sơ đợi sổ
+ Giá bán 3 tỷ căn hộ 2 phòng ngủ

Dự án căn hộ chung cư Quận 7 Tân Hưng

Tân Hưng khá là ít dự án. Các dự án chung cư Tân Hưng Quận 7 đang hoàn thiện đáng chú ý:

 • Căn hộ Sunrise Nguyễn Hữu Thọ – Hoàn thiện

+ Khu South: Diện tích từ 60-162m2, giá dao động từ 40-48tr/m2
+ Khu Central: Diện tích từ 56-99m2, giá 33-40tr/m2
+ Khu North: Diện tích 56-123m2, giá 24-31tr/m2
+ Điểm trừ: Chất lượng xây dựng kém hơn hẳn các dự án Sunrise khác, chỉ có được vị trí, mới giao mà xuống nhanh, mua ở vài năm sau là mệt mỏi, mật độ xây dựng cao

Hỗ trợ tư vấn chung cư cao cấp Quận 7 – Căn hộ duplex Quận 7.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

 • Him Lam Riverside – Hoàn thiện

+ Vị trí: Đẹp thông thoáng
+ Layout các căn mình xem đều giống nhau và ban công nhìn về nội khu.
+ Phòng khách không có cửa sổ hay ban công nên bước vào hơi bị tối
+ Giá bán 3.1 – 3.2 tỷ căn
+ Sổ hồng riêng, ngân hàng hỗ trợ vay trả góp.

 • Chung cư Florita Tân Hưng

+ Vị trí: Kế bên Himlam Riverside
+ Đánh giá: Không xác định thời gian ra sổ, Thiết kế xấu layout đặt bàn ăn ngay cửa nhà vệ sinh.
+ Giá bán cũng tầm 3 tỷ căn hộ 2 phòng ngủ.

 • Chung cư Hoàng Anh Thanh Bình

+ Đánh giá: Vị trí khá tốt, gần SunRise City, nhà khá rộng 80m2, ít wc. Qua block C thì có căn 3pn 2wc view về Q1 nhưng giá cao quá, tận 3.4 tỷ

Chung cư Sunise Q7 nên mua ở nhất Tân Hưng

Dự án căn hộ chung cư Quận 7 Bình Thuận

Có thể nói căn hộ Q7 giá rẻ đường Bùi Văn Ba là căn hộ tốt nhất nếu so sánh với những tiện ích nó đang có.

 • Jamona Heights giá chỉ 1.3 tỷ 1 căn 39m2
 • Chung cư Golden Star Nguyễn Thị Thập:Thông thoáng mát mẻ

+ Điểm yếu: Không có ban công, không xác định thời gian ra sổ.
+ Giá bán rẻ: 2.5 tỷ căn hộ 2 phòng ngủ

 • Chung cư Luxcity Đào Trí quận 7

+ Vị trí: Đường Huỳnh Tấn Phát
+ Giá bán: 2.3 – 2.8 tỷ căn hộ 2 phòng ngủ
+ Chủ đầu tư Đất Xanh
+ Đã có sổ, được vay trả góp mua căn hộ
+ Giá bán dưới 3 tỷ căn 2 phòng ngủ quận 7
+ Điểm yếu: Kẹt xe, dễ ngập nếu mưa lớn.

Dự án căn hộ chung cư Quận 7 Tân Thuận

 • Căn hộ chung Eco Green Nguyễn Văn Linh:

+ Vị trí: mặt tiền Nguyễn Văn Linh đẹp, liền kề gần Phú Mỹ Hưng
+ Đánh giá: Thông thoáng mát mẻ, Ban công đẹp
+ Tình trạng: Hiện đang bàn giao nhà 2020, sắp có sổ hồng, ngân hàng hỗ trợ vay trả góp
+ Giá bán: 3.2 tỷ căn hộ 2 phòng ngủ

Bảng giá chung cư quận 7 mới nhất

Theo khảo sát thực tế mới nhất thì những dự án căn hộ  chung cư quận 7 giá rẻ đang mua bán trung bình: 40.2 triệu/m2

Chung cư An Hòa – Phường Tân Thuận Đông 22 triệu/m2
Chung cư Hoàng Anh Gia Lai Q7 – Phường Tân Quy 24 triệu/m2
Chung cư Lux Garden – Phường Phú Thuận 30 triệu/m2
Chung cư M ONE Nam Sài Gòn – Phường Tân Kiểng 31 triệu/m2
Chung cư Sunrise City View – Phường Tân Hưng 39 triệu/m2
Chung cư Hưng Phúc – Phường Tân Phú: 40 triệu/m2 40 triệu/m2
Chung cư The Golden Star – Phường Bình Thuận 46 triệu/m2
Chung cư Nam Phúc – Phường Phú Mỹ 46 triệu/m2
Chung cư Eco Green Sài Gòn – Phường Tân Thuận Tây 59 triệu/m2
Chung cư Riverpark Premier – Phường Tân Phong 65 triệu/m2

Hỗ trợ tư vấn chung cư giá rẻ Quận 7 – Căn hộ giá rẻ Quận 7.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

✅ Đánh giá dự án căn hộ Quận 7 đang mở bán

Tổng hợp danh sách dự án căn hộ quận 7 theo nhu cầu mua ở của khách hàng, Tín Hưng Land sẽ đưa ra những dự án Quận 7 theo các tiêu chí:

 • Mô trường sống xanh, cư dân thân thiện văn minh lịch sự, mua ở lâu dài.
 • Những chung cư quận 7 ở sát các trường mầm non, tiểu học, giao thông tiện lợi.
The Antonia

Danh sách các căn hộ chung cư Phú Mỹ Hưng Quận 7

Sau hơn 20 năm phát triển ở Nam Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng gần như hoàn thiện. Tất cả tiện ích, dịch vụ đã hiện hữu. Có thể nói phần lớn người giàu Sài Gòn đang tập trung tại Quận 7 bởi mọi tiện ích cao cấp và không gian sống chất lượng đáp ứng được nhu cầu an cư của họ.

Căn hộ Phú Mỹ Hưng quận 7 là nơi sống đẳng cấp nhất Nam Sài Gòn.

Danh sách căn hộ chung cư Phú Mỹ Hưng quận 7:

+ The Antonia – Hoàn thiện
+ The Acentina – Hoàn thiện
+ Phú Mỹ Hưng Mitdown – The Peak – Hoàn thiện
+ Phú Mỹ Hưng Urban Hill – Hoàn thiện
+ Saigon South Residence – Hoàn thiện
+ Chung cư Hưng Phúc – Hưng Phúc Premier – Hoàn thiện
+ Happy Valley Premier – Biệt Thự Cảnh Quan
+ River Park Residence – Hoàn thiện
+ Scenic Valley – Hoàn thiện
+ Happy Valley – Hoàn thiện
+ Nam Phúc Le Jadin – Hoàn thiện

Hỗ trợ tư vấn bán chung cư quận 7 – Căn hộ cao cấp quận 7.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Nên mua chung cư nào ở quận 7? – [Giá – tiện ích tốt nhất]

Nên mua chung cư nào ở Quận 7 để an cư? câu hỏi được đa số khách hàng quan tâm về Nam Sài Gòn. Những căn hộ quận 7 nên mua ở phải đáp ứng được về điều kiện giá, thời gian bàn giao, nguồn hàng bán, môi trường sống, có hỗ trợ trả góp hay không?

Mời quý khách cùng xem danh sách dự án Q7 nên mua:

 • Chung cư Himlam Riverside
 • Chung cư Florita
 • Chung cư M-One Nam Sài Gòn
 • Chung cư Sunrise
 • Chung cư Belleza

Vụ án chung cư quận 7

Danh sách những từ khóa Quý khách nên tìm kiếm khi mua căn hộ chung cư giá rẻ tại quận 7: chung cư quận 7 giết người, chung cư quận 7 án mạng, chung cư quận 7 chặt đầu, vụ án chung cư quận 7, chung cư quận 7 thi thể. Nên khi quyết định mua chung cư giá rẻ quận 7 hãy cân nhắc.

Bán căn hộ quận 7 có sổ hồng mới nhất

Những căn hộ Quận 7 đã có sổ hồng đang bán sẽ được các ngân hàng hỗ trợ cho vay trả góp với tỷ lệ thế chấp lên đến 100% tài sản thế chấp:

 • Chung cư Sunrise city
 • Chung cư Cosmo City quận 7
 • Chung cư Luxcity quận 7
 • Chung cư Himlam Riverside
 • Chung cư Silver Star

Căn hộ chung cư gần Phú Mỹ Hưng Quận 7 nhất

Các dự án căn hộ chung cư gần Phú Mỹ Hưng được đánh giá rất cao ở tiện ích liên kết vùng khá hoàn hảo. Chung cư Phú Mỹ Hưng cũng mang lại những không gian tuyệt vời đáng sống nhất khu Nam Sài Gòn.

 • Chung cư Sky Garden
 • Richlane Residences quận 7

Danh sách căn hộ chung cư gần Lotte Mart Quận 7 nhất

Dự án chung cư gần Lotte Mart quận 7 luôn có giá cho thuê cao, thanh khoản nhanh. Khá nhiều nhà đầu tư đã chọn như một kênh đầu tư an toàn. Sau đây Tín Hưng Land sẽ điểm danh 4 dự án cho quý khách:

 • Căn hộ Sunrise Riverside Q7
 • Căn hộ Saigon South Slaza quận 7
 • Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai quận 7
 • Căn hộ Florita q7

Dự án căn hộ chung cư đường Đào Trí đẹp nhất

Đường Đào Trí có chiều dài chỉ khoảng 3km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Quỳ và kết thúc là điểm giao với đường Hoàng Quốc Việt.
Những dự án căn hộ chung cư đường Đào Trí có view đẹp nhất về sông sài gòn, liền kề dự án căn hộ Phú Mỹ Hưng quận 7:

 • Sunshine Diamond River Q7
 • Căn hộ Panomax River Villa
 • Q7 Riverside quận 7
 • Angia Skyline quận 7
 • Căn hộ Jamona City quận 7

Hỗ trợ tư vấn căn hộ cao cấp quận 7 – Căn hộ duplex Quận 7.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

Danh sách căn hộ chung cư đường Nguyễn Văn Linh quận 7 rẻ nhất

Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7 là 1 trong tuyến nội đô đẹp nhất Sài Gòn, điểm yếu là khá nhiều xe lớn rất nguy hiểm, hãy cân nhắc khi mua căn hộ đường Nguyễn Văn Linh Quận 7. Cùng Tín Hưng Land xem các dự án đường Nguyễn Văn Linh:

 • Căn hộ Ascent Lakeside quận 7
 • Eco Green Saigon quận 7
 • Scenic Valley quận 7
 • Chung cư Happy Valley quận 7
 • Urban Hill quận 7

Dự án căn hộ chung cư Nguyễn Thị Thập quận 7 nào nên mua ở

Đường Nguyễn Thị Thập là 1 trong 3 tuyến đường có giá trị thương mại hàng đầu của Quận 7 khi liền kề đại lộ Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát. Giá bán căn hộ Nguyễn Thị Thập quận 7 cũng khá rẻ quanh 40 triệu m2, tiềm năng tăng giá tốt do tiện ích, hạ tầng đồng bộ.

=> Chung cư Big C quận 7 ở đâu? Theo Tín Hưng Land khảo sát thì dự án căn hộ gần BigC: có Cosmo của chủ đầu tư Pau Jar Group đang mở bán và hoàn thiện ở rất tốt.

Danh sách căn hộ Nguyễn Thị Thập quận 7 đã hoàn thiện nên mua ở:

 • Căn hộ The Golden Star
 • Chung cư Sunrise Riverside q7
 • Chung cư Cosmo I quận 7
 • Chung cư Docklands quận 7
 • Chung cư Hoàng Anh Gia Lai

=> Giá bán chung cư quận 7 giá rẻ giao động quanh 2 – 3 tỷ căn hộ 3 phòng ngủ 75 m2.

Căn hộ chung cư đường Huỳnh Tấn Phát giá rẻ

Danh sách chung cư Huỳnh Tấn Phát và bảng giá bán chi tiết giá tốt nhất từ Chủ đầu tư. Dự án chung cư đang triển khai đường Huỳnh Tấn Phát, Căn hộ đang hoàn thiện, Căn hộ đã bàn giao, Căn hộ quận 7 giá 2 tỷ, 3 tỷ & 4 tỷ gần chung cư Phú Mỹ Hưng quận 7 kề trung tâm TPHCM.

+ Chung cư Huỳnh Tấn Phát

Căn hộ chung cư đường Nguyễn Hữu Thọ quận 7 cho thuê tốt nhất

Đường Nguyễn Hữu Thọ là một trong những con đường quan trọng nhất này liên kết khu vực quận 7 với quận 4 và Nhà Bè, kết hợp với đại lộ Nguyễn Văn Linh và các con đường khác tạo lên khu vực sầm uất Nam Sài Gòn. Chung cư đường Nguyễn Hữu Thọ quận 7 rất phù hợp mua ở cũng như cho thuê.

Danh sách chung cư đường Nguyễn Hữu Thọ nên đầu tư:

 • Chung cư The Park Residence
 • Chung cư Sunrise Riverside q7
 • Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3
 • Chung cư Phú Hoàng Anh
 • Chung cư Hưng Phát Silver Star
 • Dragon Hill Residence and Suites 2
 • Chung cư Lavida Plus
 • Chung cư Sunrise City

Hỗ trợ tư vấn nhà chung cư quận 7 – Căn hộ duplex Quận 7.
Hotline: 0909 4712 39 – Mr. Trọng Tấn

=> Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ quận 7, căn hộ 2 phòng ngủ quận 7, căn hộ 3 phòng ngủ quận 7 dao động 6 – 9 – 12 triệu với tỉ suất 7%/năm.

Căn hộ chung cư đường Nguyễn Lương Bằng

Danh sách chung cư Nguyễn Lương Bằng quận 7 nên mua ở:

 • Chung cư Phú Mỹ Nguyễn Lương Bằng
 • Era Town Nguyễn Lương Bằng quận 7
 • Chung cư Riverside Nguyễn Lương Bằng quận 7

Căn hộ chung cư đường Phú Thuận

Danh sách Căn hộ đường Phú Thuận và bảng giá bán chi tiết giá tốt nhất từ Chủ đầu tư:

 • Căn hộ Sunshine City Sài Sòn quận 7
 • Chung cư Ngọc Lan

Căn hộ chung cư đường Lý Phục Man

Danh sách căn hộ đường Lý Phục Man và bảng giá bán chi tiết giá tốt nhất từ Chủ đầu tư. Dự án chung cư đang triển khai đường Lý Phục Man, Chung cư quận 7 đang hoàn thiện, Chung cư quận 7 đã bàn giao, chung cư quận 7 giá 2 tỷ, 3 tỷ & 4 tỷ gần chung cư quận 7 Phú Mỹ Hưng liền kề trung tâm TPHCM.

Căn hộ chung cư Quận 7 dưới 1 tỷ giá rẻ có nên mua?

Căn hộ quận 7 giá 1 tỷ hoặc dưới 1 tỷ có thanh khoản rất tốt, phù hợp với nhu cầu phân khúc giá rẻ. Với diện tích 38 m2 thì phù hợp với đa số khách hàng độc thân hoặc gia đình nhỏ.

# Những căn hộ chung cư quận 7 giá 1 tỷ là các căn hộ chung cư mini 25 – 30m2 dành cho sinh viên hoặc căn hộ dịch vụ cho thuê 45 – 50 năm.

 • NHÀ Ở DỊCH VỤ PHÚ THUẬN

+ Vị trí: Tân Thuận, Quận 7
+ Quy mô : 01 Hầm – 05 Tầng
+ Sản phẩm: Căn hộ Studio, Duplex, Căn hộ Mini Quận 7
+ Diện Tích: 38m2
+ Giá bán từ: 1 tỷ/căn, Ngân hàng hỗ trợ trả góp
+ Thời gian sở hữu: 50 Năm

# 2 Căn hộ chung cư Quận 7 giá rẻ dưới 1.5 tỷ trả góp lãi suất 8%/năm

 • Chung cư Belleza quận 7 – 50m2

+ Dự án Belleza
+ Quy mô: 2,7ha – 7 block – 944 căn
+ Giá bán: dưới 1.5 tỷ/ căn 46m2
+ Vị trí: Đường số 2, Phú Mỹ, Quận 7
+ CĐT: Sacomreal
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện, đã có sổ hồng
+ Ngân hãng hỗ trợ cho vay trả góp

 • Chung cư Jamona City quận 7 – 30 m2

+ Dự án Jamona Apartment
+ Quy mô: 1,53ha – 2 block – 1.296 căn
+ Giá bán: dưới 1.5 tỷ/ căn 48m2
+ Vị trí: 772 Đào Trí, Quận 7
+ CĐT: Sacomreal
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện, căn hộ có sổ hồng

Ngân hàng hỗ trợ cho vay trả góp căn hộ chung cư quận 7 đã có sổ hồng với mức lãi suất giao động quanh 8%, công chứng giải ngân hoặc phong tỏa.

 • Sacombank Nguyễn Thị Thập quận 7
 • Vietinbank chi nhánh quận 7
 • Ngân hàng Á Châu Nguyễn Thị Thập quận 7

Top #3 căn hộ chung giá rẻ Quận 7 dưới 2 tỷ ?

 • Chung cư D-Vela
 • Chung cư An Viên
 • Chung cư Hoàng Quốc Việt

Các căn hộ Quận 7 dưới 3 tỷ hiện đang mua bán

 • Chung cư Eco Green
 • Chung cư Belleza
 • Chung cư Ngọc Lan
 • Chung cư Era Town

Những căn hộ chung cư quận 7 đã có sổ hồng tốt nhất nên mua ở

Các căn hộ chung cư quận 7 đã có sổ hồng được ngân hàng nào hỗ trợ cho vay trả góp? lãi suất cho vay căn hộ quận 7 có sổ hồng là bao nhiêu? thủ tục làm hồ sơ mua bán chung cư trả góp quận 7 thế nào là yêu cầu của đa số khách hàng.

Tín Hưng Land tổng hợp danh sách các căn hộ quận 7 đã có sổ hồng đang mua bán được các ngân hàng vietcombank, sacombank, acb, vietinbank, bidv hỗ trợ vay trả góp lãi suất thấp nhất:

 • Căn hộ chung cư Jamona City quận 7 đã có sổ hồng
 • Căn hộ chung cư Belleza quận 7 đã có sổ hồng
 • Căn hộ chung cư quận 7 đã có sổ hồng Hưng Vượng 2
 • Căn hộ quận 7 Anh Thanh Bình đã có sổ hồng
 • Căn hộ chung cư có sổ hồng Luxcity đã Q7
 • Căn hộ quận 7 đã có sổ hồng Gren Valley
 • Căn hộ quận 7 Scenic Valley 2 – Hoàn thiện
 • Căn hộ chung cư  đã có sổ hồng Star Hill quận 7
 • Căn hộ chung cư quận 7 có sổ hồng Hưng Phúc
 • Căn hộ chung cư quận 7 Riviera Point đã có sổ hồng

Căn hộ 1 phòng ngủ Quận 7 đáng chú ý nhất

 • Căn hộ Smartel Jamona Heights
 • Căn hộ An Viên
 • Căn hộ Sài Gòn Riverside

Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7 bán rẻ nhất

 • Căn hộ Hoàng Quốc Việt
 • Căn hộ Long Sơn Tower
 • Căn hộ Hưng Vượng 2
 • Căn hộ Belleza quận 7

Căn hộ 3 phòng ngủ Quận 7 ở tốt nhất

 • Căn hộ Belleza
 • Căn hộ Ngọc Lan
 • Căn hộ Florita
 • Chung Anh Thanh Bình

Căn hộ 4 phòng ngủ Quận 7 rộng nhất

 • Khu căn hộ Sunrise City
 • Căn hộ Scenic Valley 1
 • Căn hộ Riviera Point
 • Căn hộ Phú Mỹ Hưng Happy Valley 3

Căn hộ chung cư Mini Quận 7 giá rẻ nhất

Căn hộ Mini quận 7 phân khúc khá sôi động. Thanh khoản sản phẩm rất tốt. Dự án nổi bật là Căn hộ 9x với giá dưới 1 tỷ 1 căn

 • Tên dự án: Căn hộ 9x
 • Vị trí: 134 Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP HCM
 • Chủ đầu tư: Địa ốc Cường Thịnh
 • Tổng diện tích quy hoạch: 500,83 m2
 • Quy mô: Gồm 1 Block cao 7 tầng, với 1 tầng hầm
 • Số lượng: 103 căn hộDiện tích: 33m2 – 42m2
 • Thiết kế: 1 Phòng ngủ
 • Thời gian bàn giao: Quý II/2020
 • Hình thức sở hữu: 50 Năm

Căn hộ Quận 7 dưới 4 5 6 tỷ đang mua bán tốt nhất

 • The Infiniti – Riviera Point
 • Căn Ascent Garden Homes

Căn hộ Quận 7 7 8 9 tỷ đang mua bán tốt nhất

 • Căn hộ 3 PN Infiniti 150 m2
 • Officetel Sunshine City Sài Gòn 135 m2
 • Chung cư Sky Garden 400 m2

Căn hộ Quận 7 đã hoàn thiện tốt nhất

 • Căn hộ Phú Mỹ Hưng Urban Hill
 • Căn hộ The Infiniti Riviera Point

Căn hộ Officetel Quận 7 cho thuê rẻ nhất

 • Officetel Sunrise City View
 • Officetel Jamona Heights

Căn hộ Studio Quận 7 tiện ích nhất

 • Studio Chung cư Chợ Tân Mỹ
 • Studio KDC Nam Long
 • Căn hộ Studio Sunrise City View

Căn hộ Dual key Quận 7 tốt nhất

Căn hộ Dual Key quận 7 được thiết kế là dạng căn hộ tuy 1 nhưng lại là 2, 1 căn hộ chứa bên trong là 2 căn hộ riêng biệt giúp chủ nhân hoàn toàn biệt lập. Mỗi một Dual key là một không gian riêng giúp chủ nhân của từng căn hộ có thể thoải mái biến không gian căn hộ theo sở thích của riêng mình

 • Căn hộ Dual key Cosmo City

Căn hộ Penthouse Quận 7 cao cấp nhất

Những căn Penthouses thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng là gợi ý tốt nhất dành cho Quý khách. Đặc biệt là căn hộ Penthouses Quận 7 sẽ được hỗ trợ vay trả góp lên tới 35 năm với lãi suất thấp.

 • Penthouse Mỹ Phúc Phú Mỹ Hưng 250 m2
 • Penthouse Sky Garden 1 2 3 DT 200 m2
 • Penthouse Duplex sân vườn Cảnh Viên DT 200 m2

Căn hộ Sân vườn Quận 7 xanh nhất

 • Căn hộ sân vườn LuxGarden
 • Căn hộ sân vườn Hưng Vượng 2
 • Căn hộ sân vườn Belleza
 • Căn hộ sân vườn Riverside Phú Mỹ

Căn hộ Duplex Quận 7 yên tĩnh nhất

 • Căn hộ Duplex thông tầng Mỹ Khánh
 • Căn hộ Duplex River Panorama
 • Duplex Hà Thành Apartment
 • Duplex The Panorama

Dự án Shophouse Quận 7 đang mở bán

 • Shophouse Florita quận 7
 • Shophouse Midtown Phú Mỹ Hưng
 • Shophouse Q7 Riverside

Căn hộ Sky villas Quận 7 đặc biệt nhất

Căn hộ Sky villas Quận 7 là những căn hộ hạng sang đẳng cấp diện tích lớn với thiết kế chuẩn như một biệt thự với dịch vụ như một khách sạn với các tiện ích đầy đủ như:
Vườn cây ăn quả, khu Bar, Hồ bơi tràn, Sân Vườn… đặc biệt xe hơi có thể lên tận nhà.

 • Sky villas Jamona City là một quần thể khu căn hộ biệt thự đẳng cấp nhất Nam Sài Gòn.

Bài viết liên quan:

Viết một bình luận